1. Osoby biorące udział w zajęciach w klubie "Lady Fit"oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. W sali do ćwiczeń obowiązuje zmiana obuwia na sportowe, przeznaczone do fitnessu.
 3. Podczas zajęć z użyciem mat - przynosimy ze sobą ręcznik.
 4. Przed wyjściem z klubu należy oddać kluczyk do szafki i odebrać karnet, który uprawnia do korzystania z zajęć.
 5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.
 7. Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.
 8. Karnet jest imienny i ważny tylko na okaziciela (nie należy odstępować karnetu osobom trzecim).
 9. Karnet jest ważny przez okres 4 tygodni od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 10. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w trakcie ważności karnetu i na zajęciach porannych. Jednakże należy się wcześniej dowiedzieć czy są wolne miejsca, gdyż pierwszeństwo na zajęciach mają osoby, które wykupiły zajęcia na daną godzinę.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i planu zajęć aerobowych.
 12. Każdy klient wykupując karnet zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu klubu.